image of a girl

Nasz statut

STATUT FUNDACJI REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMÓŻ MI".
Olsztyn, dn. 26.11.2004

Rozdział IV. Majątek Fundacji.

§10 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wpłacony przez Fundatorów w wysokości łącznej 450 000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) przekazany Fundacji zgodnie z aktem notarialnym wymienionym w § 1.

  1. Fundusz założycielski wpłacony przez Fundatorów w 1992 roku w wysokości łącznej 450 000 złotych zmienił swoją wartość po denominacji w 1995 roku i wynosi 45 złotych (czterdzieści pięć złotych).

§11 Fundatorzy i Zarząd nie odpowiadają majątkiem osobistym za zobowiązania Fundacji.

§12 Dochodami Fundacji są: darowizny, datki z ofiarności publicznej, dochody z organizowanych imprez kulturalnych i oświatowych, spadki i zapisy, odsetki bankowe, dotacje pieniężne i rzeczowe osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy oraz nawiązki sądowe.

Powered by Samba-SI Pomóż mi © 2006