image of a girl

Nasz statut

STATUT FUNDACJI REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMÓŻ MI".
Olsztyn, dn. 26.11.2004

Rozdział II. Cele Fundacji.

§7 Finansowanie budowy, wyposażenia, eksploatacji i funkcjonowania pawilonu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych, szczególnie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, przy Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

§8

  1. Popularyzacja wiedzy o dziecku niepełnosprawnym w szczególności wiedzy o mózgowym porażeniu dziecięcym, jego rehabilitacji i problemach w adaptacji społecznej.
  2. Świadczenie pomocy rehabilitacyjnej dzieciom i młodzieży do lat 18 - poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
  3. Organizowanie imprez okolicznościowych z udziałem dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział III. Formy działania Fundacji.

§9 Cele statutowe Fundacji realizowane będą przez następujące formy działania:

  1. Zbieranie środków pieniężnych poprzez organizację imprez kulturalnych i oświatowych.
  2. Publikacja materiałów w prasie, radiu, telewizji, w zakresie edukacyjno - reklamowym.
  3. Organizowanie imprez oświatowych i prelekcji.

Powered by Samba-SI Pomóż mi © 2006