image of a girl

O nas

Fundacja "Pomóż mi" została założona Aktem Notarialnym z dnia 7.05.1991 i zarejestrowana w Sądzie Administracyjnym w Warszawie dnia 13.04.1992.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Pracownicy fundacji działają na zasadzie wolontariatu.

Siedzibą Fundacji jest Olsztyn, Polska.

Cele Fundacji

  1. Popularyzacja wiedzy o dziecku niepełnosprawnym w szczególności wiedzy o mózgowym porażeniu dziecięcym, jego rehabilitacji i problemach w adaptacji społecznej.
  2. Świadczenie pomocy rehabilitacyjnej dzieciom i młodzieży do lat 18 - poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
  3. Organizowanie imprez okolicznościowych z udziałem dzieci niepełnosprawnych.
  4. Zbieranie funduszy potrzebnych na budowę, wyposażenie i działalność Oddziału Rehabilitacji w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

Po wybudowaniu części A Oddziału (Poradnia, Hydroterapia, Fizykoterapia\, Kinezyterapia, Hotel dla matki z dzieckiem) Fundacja "Pomóż Mi" zbiera fundusze na zbudowanie części B Oddziału Rehabilitacji i małego basenu terapeutycznego.

Powered by Samba-SI Pomóż mi © 2006