image of a girl

Fundacja Rehabilitacji Dzieci Niepelnosprawnych
"Pomoz Mi"


Likwidatorzy Fundacji Rehabilitacja Dzieci Niepelnosprawnych "Pomoz Mi" z siedziba w Olsztynie, ul. Zolnierska 18, podaja do publicznej wiadomosci, ze stosownie do Uchwaly Nr 1 z dnia 17.05.2019 r. podjetej na Zgromadzeniu Fundatorow Fundacji i postanowienia Sadu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydzial Gospodarczy KRS z dnia 30.07.2019 r. Sygn. akt OL.VIII NS REJ.KRS/007083/19/296 Fundacja zostala postawiona w stan likwidacji.

W zwiazku z powyzszym wzywa sie wierzycieli do zglaszania swoich roszczen w stosunku do Fundacji Rehabilitacja Dzieci Niepelnosprawnych "Pomoz Mi" na ponizszy adres mailowy Likwidatora w terminie do dnia 09.11.2019 r.

Likwidatorem Fundacji jest Jolanta Majchrzak
Kontakt:
email: j.majchrzak@op.pl
tel. 609986138Dane kontaktowe

Fundacja Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych "Pomóż Mi"

KRS: 0000041258
Adres:
Województwo:
Kraj:
Telefon:
e-mail:

Nr konta:
Bank
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18
warmińsko-mazurskie
Polska
(0-89) 539 32 32, 539 32 40
info@fundacja-pomoz-mi.org.pl

29 10203541 0000 5402 0011 1401
Bank PKO BP S.A. Centrum w Olsztynie

Powered by Samba-SI Pomóż mi © 2006